Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Od 1 kwietnia wzrost jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:28 04-04-2024

Gazeta PodatkowaOsoby, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą skorzystać z prawa do jednorazowego odszkodowania. Na takie świadczenie mogą również liczyć członkowie rodziny osoby, która zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jego wysokość, stanowiąca odpowiedni procent lub wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia, zmienia się co roku z dniem 1 kwietnia. … więcej o Od 1 kwietnia wzrost jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Wypadek przy pracy także w podróży służbowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:25 25-03-2024
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik może ulec wypadkowi nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także w czasie odbywania podróży służbowej. Pracodawcy zgłaszają szereg wątpliwości, jak zakwalifikować takie zdarzenie, tym bardziej że przepisy zawierają ogólne regulacje w tym zakresie. Pomocne może być tu orzecznictwo sądowe. … więcej o Wypadek przy pracy także w podróży służbowej

Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:04 02-02-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze trybu postępowania wyjaśniającego, w tym sporządzanej przez pracodawcę dokumentacji oraz przy przyznawaniu pracownikowi świadczeń powypadkowych. … więcej o Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy

Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:39 14-03-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUbezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze krótkoterminowym, poprzez wypłacane jednorazowo, aż do należności powtarzających się, mających specyfikę emerytalno-rentową. W zasadzie każde ze świadczeń jest korzystniejsze od stosownego dla niego odpowiednika przysługującego z ubezpieczenia chorobowego albo rentowego. Przy czym głównym warunkiem pozwalającym na ich wypłatę jest uznanie zaistniałego zdarzenia za wypadek przy pracy. … więcej o Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy