Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:03 15-10-2015

Gazeta PodatkowaKonsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się – w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia – według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku. … więcej o Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 r.?

Skutki zapłaty podatku przez osobę trzecią

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:31 25-06-2015

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mogą zakwestionować zapłatę podatku dokonaną w imieniu podatnika przez osobę trzecią. Konsekwencje tego ponoszą obie strony: podatnik w dalszym ciągu jest zobowiązany do uiszczenia podatku, a osoba trzecia musi na drodze cywilnej domagać się kwoty przekazanej fiskusowi. Planowane są jednak zmiany mające na celu zniesienie tych ograniczeń. … więcej o Skutki zapłaty podatku przez osobę trzecią

Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:01 18-06-2015

Gazeta PodatkowaObciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je – w zależności od okoliczności powstania zadłużenia – według stawki podstawowej lub obniżonej. Rząd chce wprowadzić od przyszłego roku karne odsetki podatkowe. … więcej o Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Jak prawidłowo obliczać terminy?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:42 07-04-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzy obliczaniu terminów łatwo o błąd. Dlatego warto znać kilka zasad rządzących obliczaniem terminów ustalonych w dniach, tygodniach, miesiącach czy latach. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy ostatni dzień terminu przypada w sobotę. Nie zawsze jest on bowiem przesuwany na poniedziałek. … więcej o Jak prawidłowo obliczać terminy?

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:51 20-11-2014

Gazeta PodatkowaNiejeden podatnik odlicza dni do końca roku. Przedawnią się wówczas podatki, których termin płatności upłynął 5 lat temu. Wiele czynników może jednak wydłużyć termin przedawnienia. Sposoby, które fiskus stosuje najczęściej, aby zyskać więcej czasu na ściągnięcie podatków, to: nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podjęcie działań egzekucyjnych, wszczęcie postępowania karnego skarbowego. … więcej o Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Jak i kiedy fiskus prowadzi kontrole krzyżowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:11 11-09-2014

Gazeta PodatkowaUrząd skarbowy, sprawdzając rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, może zażądać od jego kontrahentów przedstawienia dokumentów dotyczących wzajemnych transakcji. Wszystko po to, aby upewnić się, czy operacje gospodarcze są rzetelnie potwierdzone. Takie działania są dozwolone tylko w ramach kontroli lub postępowania podatkowego. … więcej o Jak i kiedy fiskus prowadzi kontrole krzyżowe?

Kto i za co może dostać od fiskusa karę porządkową?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:04 14-07-2014

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mogą dyscyplinować karą porządkową osoby utrudniające przebieg kontroli lub postępowania podatkowego. Stosowanie tej sankcji jest jednak dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach. Kara porządkowa zostanie anulowana, jeżeli ukarany wykaże bezprawność jej nałożenia albo poda powody usprawiedliwiające swoje zachowanie. … więcej o Kto i za co może dostać od fiskusa karę porządkową?

Ile trzeba zapłacić za interpretację przepisów podatkowych?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:50 10-04-2014

Gazeta PodatkowaPodatnik, który chce uzyskać urzędową interpretację przepisów podatkowych, musi uiścić 40 zł za każde odrębne zdarzenie przedstawione we wniosku. Urzędnicy każą płacić więcej, gdy wyjaśnienie sprawy wymaga uwzględnienia kilku regulacji prawnych. Takie praktyki są jednak bezprawne. … więcej o Ile trzeba zapłacić za interpretację przepisów podatkowych?