Gazeta PodatkowaKonsekwencją nieterminowego regulowania podatków są obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę ustala się – w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia – według stawki podstawowej lub obniżonej. Zasady wyliczeń mają jednak zmienić się od przyszłego roku. … więcej o Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 r.?