Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:47 29-07-2021
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada ku temu zdolności psychofizycznych, może bowiem stwarzać zagrożenie dla niego i osób postronnych. Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy, że pracownik nie może już świadczyć dotychczasowej pracy, skutkuje więc koniecznością rozwiązania umowy o pracę lub zmiany stanowiska. … więcej o Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy

Tryby rozwiązania umowy o pracę

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:28 02-12-2019
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaStosunek pracy można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w Kodeksie pracy. Ustanie zatrudnienia może też nastąpić wskutek wygaśnięcia stosunku pracy, którego nie należy jednak utożsamiać z rozwiązaniem umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem należy dodatkowo przestrzegać wymogów formalnych określonych w przepisach o wypowiadaniu umów. … więcej o Tryby rozwiązania umowy o pracę

Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:54 08-07-2019
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w większości przypadków następuje z inicjatywy pracodawcy. W nielicznych sytuacjach takie uprawnienie przysługuje również pracownikowi. Tak jak pracodawca, może on natychmiastowo rozwiązać umowę o pracę, jeżeli druga strona nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. … więcej o Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?

Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:21 11-06-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNajbardziej znaną podstawą dyscyplinarnego zwolnienia pracownika jest ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. To z tego powodu dokonywana jest zdecydowana większość dyscyplinarek. Znacznie rzadziej przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania umowy jest popełnienie przestępstwa przez pracownika czy utrata przez niego uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. W tym ostatnim przypadku zakres osób, którym można wręczyć dyscyplinarkę, jest ograniczony. … więcej o Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia

Gdy pracownik porzuca pracę

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:54 10-07-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzypadki porzucenia pracy przez pracownika są jednostkowe, jednak w okresach sezonowego ożywienia zjawisko to przybiera na sile. Pracownicy, zachęceni „wysypem” nowych ofert pracy, decydują się czasami na radykalny krok porzucenia dotychczasowego zajęcia. Stawia to ich pracodawców w kłopotliwej sytuacji, przepisy prawa pracy nie regulują bowiem takiego sposobu zakończenia zatrudnienia. … więcej o Gdy pracownik porzuca pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:46 20-03-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaKodeksowe regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia, szczególnie trzymiesięcznego, mogą być dużym obciążeniem dla pracodawców znajdujących się w kłopotach finansowych. Również pracownik nie zawsze jest zainteresowany pozostawaniem w zatrudnieniu do końca tego okresu, jeżeli szuka nowej pracy lub z innych powodów chce szybciej zakończyć współpracę z pracodawcą. W takich sytuacjach „receptą” jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. … więcej o Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić

Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:07 06-03-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJedną z podstawowych regulacji ochronnych przewidzianych w Kodeksie pracy jest zakaz wypowiedzenia umowy choremu pracownikowi. Odpowiada mu ukształtowany już wśród pracodawców i pracowników pogląd, zgodnie z którym pracownika na chorobowym nie można zwolnić. Ochrona ta nie jest jednak bezwzględna, ma bowiem swoje czasowe granice. Ponadto nie wszystkie przypadki uzasadniają zastosowanie wobec pracownika norm ochronnych. Niekiedy pracownik na chorobowym może spodziewać się wypowiedzenia, a nawet dyscyplinarnego zwolnienia. … więcej o Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

Okres wypowiedzenia krótszy niż zwykle

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:47 03-12-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW okresie wypowiedzenia pracodawca i pracownik mają możliwość dostosowania się do nowej sytuacji związanej ze zbliżającym się końcem zatrudnienia w danym zakładzie. W czasie maksymalnie trzymiesięcznego wypowiedzenia pracodawca może zacząć szukać nowego pracownika lub przeorganizować proces pracy, pracownik zaś rozpocząć starania o znalezienie innego źródła utrzymania. Niekiedy jednak czas wypowiedzenia gwałtownie się kurczy, gdy jedna lub obie strony umowy postanowią o jego skróceniu. … więcej o Okres wypowiedzenia krótszy niż zwykle