Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Podejmowanie pracy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 30-11-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWielu pracowników nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. W łączeniu pracy i funkcji rodzicielskich pomagają im odpowiednie regulacje Kodeksu pracy, dopuszczające wykonywanie pracy w trakcie wymienionych urlopów. Niektóre wątpliwe kwestie związane ze stosowaniem tych regulacji wyjaśniają stanowiska resortowe. … więcej o Podejmowanie pracy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Urlop wychowawczy liczony potocznie

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:21 01-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlop wychowawczy należy do tych uprawnień pracowniczych, które mogą zostać wykorzystane w jednym ciągu lub z podziałem na kilka części. W każdym z tych przypadków ważna jest metoda ustalania okresu wspomnianego urlopu. Prawo pracy nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dobór tej metody. Dla potrzeb wielu świadczeń i uprawnień przewidzianych w prawie pracy stosuje się jednak potoczne zasady liczenia terminów. … więcej o Urlop wychowawczy liczony potocznie

Obniżony etat zamiast wychowawczego

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:29 08-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSkorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności zawodowej – korzysta więc z możliwości łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. Dodatkową opcją pozostającą w dyspozycji pracowników-rodziców jest też prawo do podjęcia pracy w obniżonym wymiarze w okresie, w którym mogliby przebywać na urlopie wychowawczym. … więcej o Obniżony etat zamiast wychowawczego

Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:58 01-02-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUdzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy rodzicielskie. Panowała w tym zakresie swoboda, która zakończyła się 2 stycznia 2016 r. … więcej o Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:09 30-06-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNieobecności pracownika z uwagi na korzystanie przez niego z uprawnień rodzicielskich są często spotykane. W trakcie zatrudnienia wielu pracowników korzysta z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. Pracownicy-rodzice wykorzystują też przysługujące im dni tzw. opieki na dziecko. Niektóre z tych nieobecności, w razie zakończenia zatrudnienia, należy odnotować w świadectwie pracy. … więcej o Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa

Już niedługo wychowawczy na nowych zasadach

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:20 05-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWażne zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem nie ominęły też urlopów wychowawczych. Począwszy od 1 października 2013 r. zaczną w tym zakresie obowiązywać regulacje modyfikujące dotychczasowe zasady korzystania z tych urlopów. Nie zabraknie też zupełnie nowych przepisów, wprowadzających nieznane dotychczas warunki udzielania urlopu wychowawczego. … więcej o Już niedługo wychowawczy na nowych zasadach