Gazeta PodatkowaW dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy jest, aby niebawem korespondencja nadawana przez podmioty publiczne miała wyłącznie postać elektroniczną. Aby do tego doszło, zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez podmioty publiczne oraz określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorców i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W większości urzędów (instytucji) publicznych e-Doręczenia mają ruszyć z dniem 10 grudnia 2023 r. Od tej daty obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będzie dotyczyć nowo rejestrowanych przedsiębiorców w KRS, a także osób wykonujących zawody zaufania publicznego. … więcej o Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń