Gazeta PodatkowaFaktury mogą być przesyłane drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej lub drogą elektroniczną. W formie elektronicznej mogą być one przesyłane w dowolnym formacie elektronicznym (np. pdf), pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Sposób zapewnienia zarówno autentyczności pochodzenia, jak i integralności treści oraz czytelności faktury określa podatnik. … więcej o Faktury elektroniczne w 2013 r.