Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Jak opłacać składkę zdrowotną prowadząc kilka firm?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:26 07-02-2022

Gazeta PodatkowaPodejmując się wykonywania kolejnej pozarolniczej działalności, składki społeczne opłaca się tylko z jednego wybranego rodzaju działalności. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne generalnie należy opłacać od każdej prowadzonej działalności. Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, to składkę zdrowotną oblicza wówczas od podstawy wymiaru ustalonej odrębnie dla każdej działalności. … więcej o Jak opłacać składkę zdrowotną prowadząc kilka firm?

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 23-04-2019
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNa osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym spoczywa obowiązek zgłoszenia do niego członków swojej rodziny, m.in. dzieci. Jednak, aby mogły one być zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. Gdy przestaną je spełniać, należy je wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego. Pod koniec kwietnia br. rodzice będą musieli wyrejestrować z tego ubezpieczenia dzieci, które zakończą w tym miesiącu naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. … więcej o Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę

Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:48 03-04-2017

Gazeta PodatkowaKatalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W obu tych aktach prawnych ustawodawca jednoznacznie wskazał, kto podlega obowiązkowi tych ubezpieczeń. Wśród takich osób są m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń. … więcej o Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

Formalności w ZUS w razie zatrudnienia pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:16 18-08-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZatrudniając pracownika pracodawca staje się dla niego płatnikiem składek. W pierwszej kolejności do jego obowiązków należy zgłoszenie zatrudnionej osoby do ubezpieczeń w ZUS. Jednak samo zgłoszenie to nie wszystko. Obowiązkiem każdego płatnika jest też comiesięczne sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i opłacanie składek ubezpieczeniowych. Składki te trzeba naliczać nie tylko od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia, ale też np. od wartości pieniężnej przekazywanych mu świadczeń w naturze. Jeśli pracownik posiada członków rodziny, których powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, formalności związanych z takim zgłoszeniem również dokonuje pracodawca. … więcej o Formalności w ZUS w razie zatrudnienia pracownika

Oskładkowanie świadczeń niepieniężnych dla pracowników

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:27 13-03-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaAby pozyskać bądź utrzymać w firmie szczególnie przydatnych pracowników, pracodawcy dość często nie poprzestają na wypłacie dla nich tylko wynagrodzenia za pracę, lecz przekazują im różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Z całą pewnością pozwala to lepiej zmotywować ich do pracy. Jednak udzielając pracownikom świadczeń, zwłaszcza w formie niepieniężnej, trzeba pamiętać, że od wartości większości z nich należy naliczyć składki ZUS. … więcej o Oskładkowanie świadczeń niepieniężnych dla pracowników

Jak sporządzić roczną informację dla osoby ubezpieczonej?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:45 03-02-2014

Gazeta PodatkowaSporządzenie i przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji o naliczonych za nich składkach ZUS jest obowiązkiem każdego płatnika, który do ich naliczenia był zobowiązany. Po raz pierwszy płatnicy składek przekazywali ubezpieczonym taką informację za 2012 r. w ubiegłym roku. Wówczas nie było formalnego druku rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej. Aktualnie wzór takiej informacji jest już określony. Można więc powiedzieć, że jej sporządzenie zostało płatnikom składek ułatwione. … więcej o Jak sporządzić roczną informację dla osoby ubezpieczonej?

Zmiany w zgłaszaniu rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:54 10-01-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Część zmienionych przepisów dotyczy zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny. Obecnie ubezpieczonemu został wyznaczony odpowiedni termin na dokonanie tych czynności. Jeśli nie przekaże zgłoszenia w odpowiednim czasie (lub w ogóle tego nie zrobi), narazi się na karę grzywny. … więcej o Zmiany w zgłaszaniu rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego