Gazeta PodatkowaUrzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty należności publicznoprawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Mają to zapewnić m.in. nowa definicja wynagrodzenia, uregulowanie zasad prowadzenia egzekucji pauliańskiej, rozszerzenie zakresu informacji uzyskiwanych od banków. Nowe regulacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wejdą w życie 25 marca 2024 r. … więcej o Egzekwowanie zaległości podatkowych od 25 marca 2024 r.