Gazeta PodatkowaZ dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszy program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodziny będą mogły otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tym celu konieczne jest jednak wystąpienie ze stosownym wnioskiem, a niekiedy też spełnienie kryterium dochodowego. … więcej o Jak uzyskać świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”?