Gazeta PodatkowaJednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Taki tryb może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, stronom stosunku pracy przysługują uprawnienia określone w Kodeksie pracy. … więcej o Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy