Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:39 25-05-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPonoszenie odpowiedzialności materialnej za szkodę może być związane z dużym ryzykiem po stronie pracownika. Jeżeli mienie pracodawcy zostało mu powierzone, warunki odpowiedzialności za ewentualne szkody w tym mieniu są dla niego wyraźnie niekorzystne. W razie wystąpienia szkody w mieniu powierzonym domniemanie zawinionego wyrządzenia tej szkody obciąża pracownika. Jednak nawet przy tak surowych zasadach, w niektórych sytuacjach może on uchylić się od odpowiedzialności. … więcej o Kiedy pracownik nie odpowiada za szkodę?

Sprzęt służbowy pod dozorem pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:30 26-10-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW codziennej pracy wykorzystywanych jest wiele drobnych sprzętów służbowych, na ogół związanych z obsługą komputera i obiegiem dokumentów. Drukarki, faksy czy kserokopiarki należą do standardowego wyposażenia stanowiska pracy. Zazwyczaj ich użytkowanie nie jest uregulowane odrębną umową, a ich przekazanie pracownikowi następuje wraz z rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Pracownik, któremu udostępniono w ten sposób sprzęt służbowy, ponosi jednak za niego odpowiedzialność materialną. … więcej o Sprzęt służbowy pod dozorem pracownika

Kiedy pracownik nie zapłaci za szkodę?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:39 23-07-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJeżeli zatrudnienie pracownika przynosi straty zamiast spodziewanych korzyści, pracodawca ma prawo dochodzić odszkodowania za uszczerbek w mieniu spowodowany niedbalstwem lub złą wolą pracownika. Czasami wina pracownika jest ewidentna, niekiedy jednak wystąpienie szkody jest od niego niezależne. Bywa też, że sam pracodawca przyczynia się do jej powstania. Powyższe okoliczności utrudniają wyegzekwowanie od pracownika naprawienia szkody lub wręcz wykluczają taką możliwość. … więcej o Kiedy pracownik nie zapłaci za szkodę?

Odszkodowanie dla pracodawcy tylko wyjątkowo

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:36 07-05-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWiększość przepisów Kodeksu pracy przewidujących prawo do odszkodowania za naruszenie przepisów prawa pracy wskazuje na pracownika jako uprawnionego do odszkodowania. Trudno za to znaleźć w Kodeksie pracy regulację, która analogiczne uprawnienie przyznawałaby pracodawcy. Pokrzywdzony pracodawca może bronić się przede wszystkim poprzez zwolnienie winnego pracownika, natomiast możliwość uzyskania dla niego odszkodowania ogranicza się do zaledwie dwóch przypadków. … więcej o Odszkodowanie dla pracodawcy tylko wyjątkowo

Zwrot całej szkody z kieszeni pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:02 13-10-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzy wykonywaniu obowiązków służbowych czasami dochodzi do szkody w firmowym mieniu. Odpowiedzialność materialna za tę szkodę ciąży na pracowniku winnym zaniedbania, jednak zakres tej odpowiedzialności jest zróżnicowany. Pracodawca może domagać się pokrycia pełnej szkody z kieszeni pracownika, jeżeli ten został obciążony odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone. Wówczas zasady zwrotu wartości szkody są zdecydowanie korzystniejsze dla zatrudniającego. … więcej o Zwrot całej szkody z kieszeni pracownika

Zwiększona odpowiedzialność za mienie pracodawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:21 04-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWykonywanie wielu prac wiąże się z większą odpowiedzialnością materialną za mienie wykorzystywane w trakcie pracy. Podwyższa to „finansowe” ryzyko po stronie pracowników zatrudnianych na określonych stanowiskach. Mimo że generalnie odpowiedzialność za mienie służbowe ponosi pracodawca, w przypadku powierzenia go pieczy pracownika, ten przejmuje niejako część tej odpowiedzialności. … więcej o Zwiększona odpowiedzialność za mienie pracodawcy