Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:00 18-08-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzepisy Kodeksu pracy ustalają liczbę dni urlopu przysługującą pracownikowi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy. Zastrzegają przy tym, że przy jego udzielaniu należy przeliczyć każdy dzień na godziny. Taki sposób rozliczania urlopu jest szczególnie istotny w przypadku pracowników wykonujących pracę w wymiarze dobowym wynoszącym mniej lub więcej niż 8 godzin, czyli niepełnoetatowców czy zatrudnionych np. w systemie równoważnym. Gwarantuje on prawidłowe udzielanie urlopów. … więcej o Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Czasami termin urlopu wymaga korekty

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:21 09-04-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZasadniczo pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Ponadto urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub w przypadku nietworzenia tych planów – w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Przesunięcie lub przerwanie urlopu możliwe jest jedynie w sytuacjach wskazanych w Kodeksie pracy. … więcej o Czasami termin urlopu wymaga korekty

Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:30 27-10-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia rodzi po stronie pracodawcy dodatkowe koszty. Aktualizują się one z momentem ustania zatrudnienia pracownika, którego urlop nie został wykorzystany w naturze. Pieniężnym odpowiednikiem uprawnień urlopowych jest ekwiwalent za urlop. Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy często łączy się z jego wypłaceniem, jednak w niektórych sytuacjach pracodawca może tego uniknąć. … więcej o Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:19 25-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownikom, oprócz urlopu wypoczynkowego i związanych z rodzicielstwem, przysługują także inne zwolnienia od pracy powiązane z sytuacją rodzinną lub z innymi okolicznościami czy zdarzeniami. Wynikają one z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Ustawodawca określił, które ze zwolnień od pracy mają charakter odpłatny, a które nie gwarantują prawa do wynagrodzenia. … więcej o Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy

Zbliża się termin rozliczenia urlopowych zaległości

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:00 10-09-2012
Tagi:

Gazeta PodatkowaDo ubiegłego roku czas „przyspieszenia” w udzielaniu zaległych urlopów przypadał na trzeci miesiąc kalendarzowy danego roku. To do tego miesiąca należało udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu z ubiegłego roku. Ponieważ nie był to termin zbyt dogodny, przesunięto go na bardziej odległy i ciepły miesiąc, tj. wrzesień. Czas na dokonanie „urlopowego bilansu” upływa z jego ostatnim dniem, pracodawcy powinni więc już podjąć odpowiednie działania w tym kierunku. … więcej o Zbliża się termin rozliczenia urlopowych zaległości