Gazeta PodatkowaWypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do „czystego” wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia, jak pokrywanie kosztów przejazdów, noclegów, używania własnych narzędzi czy też odzieży. Część z nich korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz zdecydowana większość jest opodatkowana. … więcej o Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom