Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2023 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:07 02-01-2023

Gazeta PodatkowaOkres archiwizacji dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia podatku wyznacza zasadniczo termin jego przedawnienia. Trzeba przy tym brać pod uwagę okoliczności powodujące wydłużenie biegu terminu przedawnienia, np. zawarcie układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcie egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku zamknięcia roku podatkowego stratą. … więcej o Które dokumenty podatkowe można zniszczyć w 2023 r.?

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:16 07-12-2020

Gazeta PodatkowaDokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku można zasadniczo zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie okresu archiwizacji: zawarcie układu ratalnego, zajęcie majątku w toku egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Likwidacja firmy nie zwalnia z wymogu przechowywania dokumentacji podatkowej. … więcej o Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?