Gazeta PodatkowaDokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku można zasadniczo zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie okresu archiwizacji: zawarcie układu ratalnego, zajęcie majątku w toku egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Likwidacja firmy nie zwalnia z wymogu przechowywania dokumentacji podatkowej. … więcej o Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?