Gazeta PodatkowaW umowie o pracę strony mają obowiązek wskazać wymiar czasu pracy, w jakim będzie zatrudniony pracownik. Jego określenie w niepełnym wymiarze etatu nie może jednak powodować ustalenia warunków pracy takiego pracownika mniej korzystnie niż pracowników pełnoetatowych. Uwzględnia się wówczas wszelkie świadczenia związane z pracą, a także wymiar czasu pracy w proporcji do wielkości etatu.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu oblicza się w ten sam sposób, co pracowników pełnoetatowych. Jedyna różnica polega na tym, że obniża się go proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika niepełnoetatowego.

Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym oblicza się zgodnie z art. 130 K.p. (z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym). W tym celu należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Tak ustalony wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika pełnoetatowego należy następnie obniżyć proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika niepełnoetatowego. Dopiero na jego podstawie można planować czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu.

Czas pracy niepełnoetatowców

Normy czasu pracy obowiązujące pracowników zostały wskazane w art. 129 K.p. Obejmują one zarówno pracowników zatrudnionych na pełny etat, jak i na część etatu. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w podstawowej organizacji czasu pracy (na pełny etat i część etatu) mogą wykonywać pracę po 8 godzin na dobę i przeciętnie po 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jednakże rozkłady muszą być tak ustalone, aby nie wykraczały poza obliczony zgodnie z art. 130 K.p. wymiar czasu pracy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym (proporcjonalnie do wielkości etatu).

Pracownicy niepełnoetatowi mogą też wykonywać pracę w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, np. w systemie równoważnym. Taki system czasu pracy został uregulowany w art. 135-137 K.p. i pozwala on na przedłużenie wymiaru dobowego czasu pracy pracowników do 12, 16, lub 24 godzin.

Wymiar etatu nie wpływa też na możliwość zatrudnienia pracownika w danym systemie czasu pracy. Niepełnoetatowcy mogą świadczyć pracę w każdym systemie czasu pracy, określonym w Kodeksie pracy, a także możliwe jest ich zatrudnianie w ruchomej organizacji czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
M-c Wyliczenie czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin
dla zatrudnionego na
pełny etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz.
× 1 święto)
21 168 84 42 126
II (40 godz. × 4 tyg.) 20 160 80 40 120
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 23 184 92 46 138
IV (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) 19 152 76 38 114
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 21 168 84 42 126
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 21 168 84 42 126
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 21 168 84 42 126
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) 22 176 88 44 132
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 21 168 84 42 126
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 22 176 88 44 132
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) 20 160 80 40 120
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 19 152 76 38 114
razem 250 2.000 1.000 500 1.500

 

Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
M-c Wyliczenie czasu pracy Liczba dni pracy Liczba godzin
dla zatrudnionego na
pełny etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz.
× 1 święto)
64 512 256 128 384
II (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) 61 488 244 122 366
III (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) 64 512 256 128 384
IV (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) 61 488 244 122 366
razem 250 2.000 1.000 500 1.500

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 2016-11-21

Kontrola u przedsiębiorcy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>