Gazeta PodatkowaTrwa okres składania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Sporządzają je samodzielnie, przy pomocy komercyjnych programów lub w ramach usługi Twój e-PIT. Nadal jednak rozliczenie można przekazać w formie papierowej, np. wysyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty. … więcej o Sposoby złożenia zeznania podatkowego PIT za 2021 r.