Gazeta PodatkowaCzłonkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, najpierw – dla znacznej części ubezpieczonych – obowiązkowe, staje się dobrowolnym. Co więcej, obecni członkowie ofe, którzy w ustalonym terminie nie złożą oświadczenia o przekazywaniu np. do wybranego przez siebie wcześniej lub przypisanego w drodze losowania otwartego funduszu emerytalnego części należnych składek na ubezpieczenie emerytalne, z urzędu wrócą do ZUS. Dlatego tak ważne jest, aby ich decyzja w kwestii członkostwa w ofe była w miarę możliwości jak najbardziej przemyślana i świadoma. … więcej o Ubezpieczeni muszą zdecydować o członkostwie w OFE