Gazeta PodatkowaPodstawą planowania czasu pracy jest prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Sposób jego obliczenia, uregulowany w przepisach Kodeksu pracy, dotyczy zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Odmienne zasady ustalania wymiaru czasu pracy określono tylko dla zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Metodykę obliczania wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p. Stanowi on, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony we wskazany sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika (art. 130 § 3 K.p.). Okresami usprawiedliwionej nieobecności w pracy są m.in. urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

Podany sposób obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się także do pracowników objętych innymi normami czasu pracy na podstawie przepisów odrębnych, jak np. pracowników medycznych czy niepełnosprawnych. Jednak zamiast kodeksowych norm czasu pracy stosuje się normy właściwe dla wymienionych grup pracowników.

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, wymiar czasu pracy pracownika pełnoetatowego obniża się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Dni świąteczne w 2020 r.

Za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela wymiar czasu pracy należy obniżyć o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy określono w art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Nie wszystkie jednak święta obniżają wymiar czasu pracy. Są to tylko te dni, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2020 r. będą to:

 • 1 stycznia 2020 r. – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2020 r. – Święto Trzech Króli,
 • 13 kwietnia 2020 r. – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2020 r. – Święto Państwowe,
 • 11 czerwca 2020 r. – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2020 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2020 r. – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2020 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2020 r. dwa święta przypadają w sobotę, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r. Zatem pracodawcy stosujący system podstawowy, w którym soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, będą obowiązani wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za te święta. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy. W tabelach przedstawiono obowiązujące w 2020 r. wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 168 21
II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 168 21
razem 2.024 253
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-III (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 2 święta) 504 63
IV-VI (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta) 496 62
VII-IX (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 520 65
X-XII (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) 504 63
razem 2.024 253
Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-IV (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 3 święta) 672 84
V-VIII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 3 święta) 672 84
IX-XII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 święta) 680 85
razem 2.024 253
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-VI (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 5 świąt) 1.000 125
VII-XII (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 święta) 1.024 128
razem 2.024 253
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-XII (40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 9 świąt) 2.024 253

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 2019-10-31

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>