Gazeta PodatkowaOrganizacją pracy w zakładzie zajmuje się pracodawca. Jego rolą jest odpowiednie zaplanowanie czasu pracy, w ramach prawidłowo ustalonego na dany okres rozliczeniowy wymiaru czasu pracy. Sposób obliczenia wymiaru czasu pracy wynika z przepisów Kodeksu pracy i jest jednakowy dla wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Metodykę obliczania wymiaru czasu pracy ustalono w art. 130 K.p. Zgodnie z tą regulacją wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony w podany sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika (art. 130 § 3 K.p.). Do okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy zalicza się np. urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby.

W przypadku pracowników objętych innymi normami czasu pracy na podstawie przepisów odrębnych, jak np. niepełnosprawnych czy pracowników medycznych, przy obliczaniu wymiaru czasu pracy w miejsce norm powszechnych stosuje się normy odrębne. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Dni świąteczne w 2019 r.

Za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy jest obniżany o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy określono w art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

W 2019 r. wymiar czasu pracy obniżają święta przypadające w innym dniu niż niedziela. Są to:

 • 1 stycznia 2019 r. – Nowy Rok,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy – 22 kwietnia 2019 r.,
 • 1 maja 2019 r. – Święto Państwowe,
 • 3 maja 2019 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • dzień Bożego Ciała – 20 czerwca 2019 r.,
 • 15 sierpnia 2019 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2019 r. – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2019 r. – Narodowe święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2019 r. – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2019 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2019 r. żadne święto nie przypada w sobotę, zatem pracodawcy nie będą mieli obowiązku wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za sobotnie święto.

W tabelach przedstawiono obowiązujące w 2019 r. wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) 176 22
II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 168 21
VI (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) 152 19
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) 160 20
razem 2.008 251
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-III (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 1 święto) 504 63
IV-VI (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) 488 61
VII-IX (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 520 65
X-XII (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 święta) 496 62
razem 2.008 251
Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-IV (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 672 84
V-VIII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 4 święta) 672 84
IX-XII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 święta) 664 83
razem 2.008 251
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-VI (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 5 świąt) 992 124
VII-XII (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 5 świąt) 1.016 127
razem 2.008 251
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy
okres obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-XII (40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 10 świąt) 2.008 251

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 2018-10-25

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>