Gazeta PodatkowaWymiar czasu pracy to liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą do obliczenia wymiaru obowiązującego w danym okresie jest na ogół art. 130 K.p. Liczba dni i godzin roboczych ustalona zgodnie z tym przepisem jest „bazą” do prawidłowego zaplanowania rozkładów czasu pracy.

Kodeksowy sposób wyliczenia wymiaru

Metodyka wyliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym jest jednolita dla wszystkich systemów czasu pracy (z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym). Wynika ona z art. 130 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, obowiązujący go wymiar czasu pracy ustala się proporcjonalnie do tego niepełnego etatu. Natomiast w przypadku objęcia pracownika odrębnymi normami czasu pracy, przy obliczaniu wymiaru czasu pracy należy stosować te normy.

Święta obniżające wymiar

Obchodzone w Polsce święta, które są jednocześnie dniami ustawowo wolnymi od pracy określa ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.). W 2015 r. świętami, które przypadają w innym dniu niż niedziela i obniżają wymiar czasu pracy, są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (czwartek),
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (wtorek),
 • 6 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (piątek),
 • 4 czerwca – Boże Ciało (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (środa),
 • 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (piątek i sobota).

W przyszłym roku dwa ustawowe święta przypadają w sobotę. Są to 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. Obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin z racji każdego z tych świąt powoduje, że pracodawca objęty system podstawowym lub zbliżonym, u którego dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty, musi wyznaczyć inne dni wolne od pracy. Powinno to nastąpić w ramach okresów rozliczeniowych, w których przypadają wskazane święta.

W tabelach przedstawiamy wymiary czasu pracy w 2015 r., we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
miesiąc wyliczenie czasu pracy godziny dni
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) 160 20
II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 160 20
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 168 21
razem 2.016

252

 

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okres wyliczenie czasu pracy godziny dni
I-III (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 2 święta) 496 62
IV-VI (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta) 496 62
VII-IX (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) 520 65
X-XII (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) 504 63

razem

2.016 252

 

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okres wyliczenie czasu pracy godziny dni
I-IV (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) 664 83
V-VIII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 3 święta) 672 84
IX-XII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 święta) 680 85
razem 2.016 252

 

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okres wyliczenie czasu pracy godziny dni
I-VI (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 5 świąt) 992 124
VII-XII (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 święta) 1.024 128
razem 2.016 252

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy
okres wyliczenie czasu pracy godziny dni
I-XII (40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 9 świąt) 2.016 252

razem

2.016 252

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 2014-11-20

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>