Gazeta PodatkowaWykonywanie obowiązków zawodowych przez pracownika często powiązane jest z odbywaniem przejazdów służbowych. Są one realizowane w ramach podróży służbowych lub jazd lokalnych, podlegających rozliczeniu w zakresie czasu pracy i poniesionych przez pracownika wydatków. W zależności od sytuacji, przejazdy w celach służbowych mogą w całości lub w części zaliczać się do czasu pracy. … więcej o Rozliczanie pracowniczych przejazdów służbowych