Gazeta PodatkowaOpodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, podlega odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły. … więcej o Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT