Gazeta PodatkowaW 2022 r. limit płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł. Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem, miał zostać znacznie obniżony do poziomu 8.000 zł. Ustawodawca podjął jednak decyzję o przesunięciu o rok terminu na wdrożenie tej regulacji. W jaki sposób przedsiębiorcy dokonują rozliczeń transakcji w 2022 r.? Kiedy mogą dokonać tego z wykorzystaniem gotówki, a kiedy za pośrednictwem rachunku bankowego? … więcej o Dokonywanie płatności pomiędzy przedsiębiorcami w 2022 r.