Gazeta PodatkowaWiele podmiotów musi ujawniać dane swoich beneficjentów rzeczywistych w CRBR. Po realizacji pierwszego zgłoszenia należy pamiętać o konieczności aktualizowania danych podmiotu zgłaszającego i informacji o jego beneficjentach rzeczywistych. Powinności te ciążą m.in. na wszystkich spółkach handlowych, z wyłączeniem spółek akcyjnych publicznych. Z dniem 10 listopada 2022 r. wydłużono terminy na pierwsze i kolejne zgłoszenia do CRBR. Poza tym w 2022 r. ustawodawca nie wprowadził innych zmian w zasadach dokonywania zgłoszeń do CRBR. Brak jest też przepisów, które przewidywałyby takie modyfikacje w najbliższym czasie. Także niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 22 listopada 2022 r., w sprawach połączonych C-37/20 i C-601/20, nie wpływa na obowiązki podmiotów, które muszą zgłaszać wymagane informacje do polskiego CRBR. W wyroku tym zakwestionowano bowiem niczym nieograniczony dostęp do informacji ujawnionych w takich rejestrach. … więcej o Zasady dokonywania zgłoszeń do CRBR w 2023 r.