Gazeta PodatkowaOsoby, które muszą rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, coraz chętniej decydują się na przesłanie zeznania przez internet. PIT można w ten sposób złożyć w dogodnym dla siebie momencie. Rozliczenia – pod warunkiem, że zostały poprawnie sporządzone – są przyjmowane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Rozliczenie dochodu

Trwa okres składania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczeń za 2013 r. Jest jeszcze czas na dostarczenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Zeznania te można przesłać w formie elektronicznej. Wszystko, co jest do tego potrzebne, to komputer z podstawowym oprogramowaniem i dostępem do internetu (szczegółowe wymogi techniczne są podane na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl). To opcja dla każdego – podatników rozliczających się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

30 kwietnia 2014 r. – termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 

Sporządzenie rozliczenia należy zacząć od wyboru odpowiedniego formularza zeznania. Wymaga to ustalenia źródeł przychodów osiągniętych w minionym roku podatkowym i sposobu ich opodatkowania. Czasami trzeba złożyć kilka zeznań. Właściwy druk należy pobrać i wypełnić (więcej w ramce).

E-zeznanie sporządza się według tych samych zasad co rozliczenie składane w formie papierowej. Wykazuje się osiągnięte w ubiegłym roku przychody, koszty ich uzyskania, dochody (lub stratę), składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, należne zaliczki, w tym pobrane przez płatników. Warto wcześniej przygotować wszystkie dokumenty potrzebne do podania odpowiednich wartości – przede wszystkim informacje wystawione przez płatników (PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R) oraz dowody świadczące o zasadności stosowania ulg podatkowych (np. faktury na zakup leków potwierdzające prawo do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej).

Zeznanie składa się wraz z wymaganymi załącznikami. W formie elektronicznej można przesłać: PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, SSE-R. Załączniki wyświetlą się pod wypełnianym formularzem (jako kolejne strony) po wpisaniu ich liczby w polach zeznania przeznaczonych na podanie informacji o nich. Trzeba pamiętać, że w podobny sposób nie można złożyć zgłoszeń z numerem rachunku bankowego, na który ma być przelana nadpłata podatku wykazana w zeznaniu (ZAP-3, NIP-7 lub CEIDG-1).

 

Podpis podatnika

Wypełniony dokument trzeba podpisać. Podpis opiera się na kilku danych identyfikacyjnych podatnika. Są to: identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu.

Chodzi o kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) lub rocznym obliczeniu podatku (PIT-40, PIT-40A) za 2012 r. Podaje się wartość z jednego z tych dokumentów. Można wskazać kwotę z dowolnego rozliczenia – nie zastrzeżono, że któreś ma pierwszeństwo przed innymi. Małżonkowie, korzystający z łącznego opodatkowania swoich dochodów, wpisują przychód tej osoby, która we wspólnym zeznaniu figuruje jako podatnik. Nie sumują swoich przychodów. Natomiast osoba, która za 2012 r. rozliczyła się wspólnie z małżonkiem, a obecnie robi to indywidualnie lub w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci, jako kwotę autoryzującą podaje swój przychód. Nie łączy przychodów uzyskanych przez siebie i współmałżonka.

Podatnik, który nie pamięta kwoty przychodu za 2012 r., a nie posiada żadnego dokumentu zawierającego tę informację, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym, w którym zostało złożone rozliczenie. Można również ubiegać się o wydanie odpisu zeznania.

Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku za 2012 r. nie było składane, należy wpisać „0” (zero).

 

Pobranie UPO

Dniem złożenia e-zeznania jest dzień wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów (e-Deklaracje). Dowodem to potwierdzającym jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Nie należy utożsamiać go z numerem referencyjnym. Numer ten jest nadawany każdemu dokumentowi wprowadzanemu do systemu e-Deklaracje. Służy sprawdzeniu jego statusu.

Warunkiem otrzymania UPO jest przesłanie poprawnego zeznania (zweryfikowanego pozytywnie). Z tego względu złożenia rozliczenia nie należy zostawiać na ostatnią chwilę. System, po wysłaniu zeznania, sprawdza, czy dane w nim podane zgadzają się z danymi znajdującymi się w systemie centralnym i czy nie złożono już w formie elektronicznej rozliczenia za ten sam rok podatkowy. Najmniejszy błąd, np. literówka w nazwisku, może spowodować negatywną weryfikację. W rezultacie nie następuje złożenie zeznania i nie uzyska się UPO.

PIT i UPO można wydrukować i przechowywać w formie papierowej albo zapisać na dysku komputera, pendrive, płycie CD itp. Wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem podatku dochodowego za 2013 r. należy zachować przynajmniej do końca 2019 r. Okres ten wydłuży się, jeżeli bieg terminu przedawnienia tego zobowiązania nie rozpocznie się, będzie zawieszony lub zostanie przerwany. W tym czasie urzędnicy skarbowi mają prawo zweryfikować złożone rozliczenie. Weryfikacja może przybrać formę czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego.

 

Sposoby złożenia e-zeznania

» pobranie i wypełnienie interaktywnego formularza udostępnionego na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl (w zakładce „Formularze”)

» zainstalowanie aplikacji e-Deklaracje Desktop, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wspierającej składanie deklaracji w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego e-podpisu

» skorzystanie z oprogramowania komercyjnego – takie oprogramowanie, pozwalające na sporządzenie i wysłanie do systemu e-Deklaracje PIT za 2013 r., jest dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej naszego Wydawnictwa: www.gofin.pl

 

autor: Małgorzata Żujewska

Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 2014-03-06

Rozliczenia majątkowe małżonków. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>