Gazeta PodatkowaWarunkiem otrzymania przelewem nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest zgłoszenie fiskusowi numeru swojego osobistego rachunku bankowego. Wymaga to złożenia przez podatnika – w zależności od jego statusu – formularza ZAP-3, NIP-7 albo CEIDG-1. Urząd skarbowy ma na przelanie pieniędzy 3 miesiące od dnia otrzymania zeznania podatkowego.

Pieniądze na koncie

Osobom zobowiązanym do posiadania rachunku bankowego nadpłata wykazana w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego zwracana jest przelewem obligatoryjnie, a pozostałym – fakultatywnie. Do podatników, którzy muszą posiadać konto na potrzeby rozliczeń z fiskusem, zalicza się wykonujących działalność gospodarczą zobligowanych do prowadzenia księgi podatkowej (zasadniczo z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców). Pozostałe osoby mogą wybrać formę zwrotu przysługującej im nadpłaty.

Warunkiem otrzymania pieniędzy przelewem jest zgłoszenie urzędowi skarbowemu aktualnego numeru konta. Podatnik musi podać osobisty rachunek bankowy, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. Nie ma przeciwwskazań, aby było to konto założone w zagranicznej placówce. Numeru rachunku bankowego nie można wpisać w zeznaniu. Zgłoszenia dokonuje się na osobnym formularzu. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG składają wniosek CEIDG-1. Pozostałe osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, np. rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej, informację o osobistym rachunku bankowym podają w NIP-7. Wszyscy inni muszą złożyć ZAP-3.

Wypełnienie i przekazanie odpowiedniego formularza jest konieczne tylko w przypadku, gdy rachunek bankowy jest zgłaszany pierwszy raz albo wskazany wcześniej – zmienił się. Konta już podanego, które pozostaje aktualne, nie trzeba ponownie zgłaszać.

Nie zawsze przelew

Osoby, które nie są przekonane do zwrotu nadpłaty w formie bezgotówkowej, a nie są zobligowane do jej stosowania, mogą odebrać należną kwotę w gotówce. Mają do dyspozycji dwie możliwości: przekaz pocztowy oraz wypłatę w kasie (urzędu skarbowego lub banku zajmującego się jego obsługą kasową). Preferowany sposób otrzymania pieniędzy należy zgłosić urzędowi skarbowemu. Można to zrobić w zasadzie w dowolny sposób. Najprościej stosowną adnotację zamieścić w składanym zeznaniu podatkowym, w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających, czyli w poz. 312 w PIT-36, poz. 98 – PIT-36L, poz. 135 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 55 – PIT-39.

Nadpłata przesyłana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. Obecnie Poczta Polska S.A. za przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany w placówce pocztowej pobiera opłatę w wysokości 1% od kwoty przekazu + 5,30 zł, a za przekaz nadany za pośrednictwem internetu 1% od kwoty przekazu + 5 zł. Osoby, które chciałyby odebrać nadpłatę w kasie, muszą być natomiast przygotowane na jej osobisty odbiór w wyznaczonym dniu. Termin można wcześniej uzgodnić. Dobrze jest więc podać numer telefonu (w części zeznania przeznaczonej na wpisanie informacji uzupełniających), pod który urzędnicy będą mogli zadzwonić, aby ustalić szczegóły.

Zwrot nadpłaty przelewem nie wchodzi w rachubę w przypadku nadpłat nieprzewyższających 11,60 zł. Takie kwoty nie są zwracane z urzędu, lecz na wniosek podatnika i można je odebrać wyłącznie w kasie.

Termin zwrotu

Termin zwrotu nadpłaty wynosi zasadniczo 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego. Wynika to z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Na otrzymanie pieniędzy w krótszym czasie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ministerstwo Finansów zobowiązało się, że osobom korzystającym z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci urzędy skarbowe będą w ciągu 30 dni zwracać nadpłaty wynikające z rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Warunkiem zastosowania tej preferencji jest złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów zobowiązało się do tego w ramach uczestnictwa w rządowym programie Karta Dużej Rodziny. Do otrzymania takiej Karty są uprawnione rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do 18. roku życia; w wieku do 25. roku życia – jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie powinno być problemów ze sprawdzeniem w urzędzie skarbowym telefonicznie lub osobiście, czy i kiedy pieniądze zostały lub zostaną wypłacone. Niekiedy można to również zweryfikować przez internet. Wiele urzędów skarbowych udostępnia na swoich stronach internetowych aplikację „Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych”.

Należy jednak pamiętać, że nadpłaty można w ogóle nie otrzymać, np. gdy zostanie ona w całości zaliczona na poczet zaległości podatkowych, lub termin zwrotu może się wydłużyć, np. w przypadku złożenia korekty rozliczenia.

Forma zgłoszenia osobistego rachunku bankowego
Druk zgłoszenia Forma złożenia zgłoszenia
ZAP-3
» złożenie w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym
» wysłanie listem na adres właściwego urzędu skarbowego
» przesłanie przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje przy użyciu bezpiecznego e-podpisu
NIP-7
CEIDG-1
» przesłanie on-line ze strony internetowej: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl (przy użyciu profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego e-podpisu)
» przygotowanie wniosku anonimowo on-line, a następnie podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia
» złożenie w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy
» wysłanie listem do dowolnego urzędu gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 2015-02-05

Rozliczanie VAT po nowelizacji ustawy – praktyczne porady. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>