Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczenie VAT przy wypłaceniu premii pieniężnej

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:05 10-06-2024
Tagi: ,

Gazeta PodatkowaW praktyce podatnicy często podejmują różne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, które polegają m.in. na wypłacaniu premii pieniężnych nabywcom. Zasady opodatkowania podatkiem VAT wypłacania premii pieniężnych uzależnione są od ustalenia, za co faktycznie zostały one wypłacone. … więcej o Rozliczenie VAT przy wypłaceniu premii pieniężnej

Rozliczenie podatkowe transakcji zamiany i barteru

Autor: Gazeta Podatkowa, 15:08 06-06-2024

Gazeta PodatkowaWzajemne rozliczenia polegające na wymianie towaru za towar, usługi za usługę lub towaru za usługę to najstarszy system ekonomiczny na świecie. Mimo bagażu historii nic nie wskazuje na to, aby transakcje tego typu odchodziły w zapomnienie. Umowy zamiany oraz barteru, co do zasady niewymagające dokonywania przesunięć środków pieniężnych, pozostają atrakcyjnymi instrumentami zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Mogą jednak powodować pewne komplikacje podatkowe. … więcej o Rozliczenie podatkowe transakcji zamiany i barteru

Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:40 05-06-2024

Gazeta PodatkowaJuż kolejny rok obowiązują cztery zwolnienia od podatku dochodowego określane mianem ulgi: dla młodych, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów oraz na powrót. Najpopularniejszymi z nich są trzy pierwsze i to one zostaną omówione pod kątem uwzględniania przez pracodawcę na etapie ustalania zaliczek na pdof. … więcej o Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof

Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:22 29-05-2024

Gazeta PodatkowaW ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji dotyczących momentu powstania przychodu. Ustalając datę uzyskania niektórych przychodów, na potrzeby ujęcia w księgach, można korzystać ze wskazówek znajdujących się w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. … więcej o Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach

Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:54 27-05-2024

Gazeta PodatkowaWynik finansowy za 2023 r. nie może zostać rozliczony przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok. Dopiero w dacie zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego nastąpi przeksięgowanie wyniku finansowego za 2023 r. do rozliczenia. Decyzję w sprawie sposobu rozliczenia tego wyniku podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. … więcej o Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.

Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:55 23-05-2024

Gazeta PodatkowaSprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest generalnie ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Wówczas dokumentem potwierdzającym tę transakcję jest paragon fiskalny. Przy czym na żądanie konsumenta powinna być wystawiona faktura. Czy faktura ta powinna być zatem wykazana w ewidencji VAT? … więcej o Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:40 20-05-2024

Gazeta PodatkowaPodatnik VAT ma, co do zasady, prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wynika z przepisów o VAT, organy podatkowe nie mają, co do zasady, obowiązku informowania podatnika o utracie przez niego statusu czynnego podatnika VAT. Czy zatem w przypadku odliczenia VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta, który został wykreślony z ewidencji podatników VAT czynnych, nabywca traci prawo do odliczenia VAT z tej faktury? … więcej o Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru VAT

Planowane zmiany dotyczące KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:32 16-05-2024

Gazeta PodatkowaOd 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT mieli mieć obowiązek sporządzania faktur w KSeF. Jednak MF poinformowało, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzony od 1 lipca 2024 r. i uruchomiło konsultacje z podatnikami. Informacje uzyskane podczas tych konsultacji mają być podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi, które MF przedstawiło w projekcie rozwiązań dotyczących KSeF. Dodatkowo MF przeprowadziło zewnętrzny audyt KSeF, który wykazał liczne nieprawidłowości. Z uwagi na to MF zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. … więcej o Planowane zmiany dotyczące KSeF

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:27 13-05-2024

Gazeta PodatkowaCodzienne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych związane jest m.in. z koniecznością regulowania różnorodnych zobowiązań. Z wielu przyczyn czasami dochodzi do opóźnień w ich regulowaniu. Wpływ na rozliczenie na gruncie podatku dochodowego zarówno kwoty głównej zobowiązania, jak i związanych z opóźnieniem w jego zapłacie opłat dodatkowych, mają termin ich uregulowania oraz rodzaj samego zobowiązania. … więcej o Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym

Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:13 09-05-2024

Gazeta PodatkowaPrzychód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, stanowią go również różnego rodzaju wypłaty, w tym m.in. ekwiwalenty pieniężne. Niekiedy, po spełnieniu odpowiednich warunków, taki przychód może być zwolniony z obciążeń składkowych w ZUS. … więcej o Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS

Zasady stosowania ulgi dla seniorów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:59 06-05-2024

Gazeta PodatkowaUlga dla seniorów jest preferencją skierowaną do osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskiwanych przez takie osoby z określonych źródeł w limitowanej wysokości. Zatem nie każda osoba, która osiągnie ustawowo określony wiek, może z tej ulgi skorzystać. … więcej o Zasady stosowania ulgi dla seniorów

Warunki zatrudnienia na okres próbny

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 02-05-2024

Gazeta PodatkowaStrony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu okresu próby. Wątpliwości związane z wprowadzeniem takich zapisów były przedmiotem opinii urzędowych. … więcej o Warunki zatrudnienia na okres próbny