Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:54 27-05-2024

Gazeta PodatkowaWynik finansowy za 2023 r. nie może zostać rozliczony przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok. Dopiero w dacie zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego nastąpi przeksięgowanie wyniku finansowego za 2023 r. do rozliczenia. Decyzję w sprawie sposobu rozliczenia tego wyniku podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. … więcej o Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.

Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:55 23-05-2024

Gazeta PodatkowaSprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest generalnie ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Wówczas dokumentem potwierdzającym tę transakcję jest paragon fiskalny. Przy czym na żądanie konsumenta powinna być wystawiona faktura. Czy faktura ta powinna być zatem wykazana w ewidencji VAT? … więcej o Faktura dla konsumenta w pliku JPK_VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:40 20-05-2024

Gazeta PodatkowaPodatnik VAT ma, co do zasady, prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak wynika z przepisów o VAT, organy podatkowe nie mają, co do zasady, obowiązku informowania podatnika o utracie przez niego statusu czynnego podatnika VAT. Czy zatem w przypadku odliczenia VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta, który został wykreślony z ewidencji podatników VAT czynnych, nabywca traci prawo do odliczenia VAT z tej faktury? … więcej o Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru VAT

Planowane zmiany dotyczące KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:32 16-05-2024

Gazeta PodatkowaOd 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT mieli mieć obowiązek sporządzania faktur w KSeF. Jednak MF poinformowało, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzony od 1 lipca 2024 r. i uruchomiło konsultacje z podatnikami. Informacje uzyskane podczas tych konsultacji mają być podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi, które MF przedstawiło w projekcie rozwiązań dotyczących KSeF. Dodatkowo MF przeprowadziło zewnętrzny audyt KSeF, który wykazał liczne nieprawidłowości. Z uwagi na to MF zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. … więcej o Planowane zmiany dotyczące KSeF

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:27 13-05-2024

Gazeta PodatkowaCodzienne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych związane jest m.in. z koniecznością regulowania różnorodnych zobowiązań. Z wielu przyczyn czasami dochodzi do opóźnień w ich regulowaniu. Wpływ na rozliczenie na gruncie podatku dochodowego zarówno kwoty głównej zobowiązania, jak i związanych z opóźnieniem w jego zapłacie opłat dodatkowych, mają termin ich uregulowania oraz rodzaj samego zobowiązania. … więcej o Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym

Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:13 09-05-2024

Gazeta PodatkowaPrzychód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, stanowią go również różnego rodzaju wypłaty, w tym m.in. ekwiwalenty pieniężne. Niekiedy, po spełnieniu odpowiednich warunków, taki przychód może być zwolniony z obciążeń składkowych w ZUS. … więcej o Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS

Zasady stosowania ulgi dla seniorów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:59 06-05-2024

Gazeta PodatkowaUlga dla seniorów jest preferencją skierowaną do osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskiwanych przez takie osoby z określonych źródeł w limitowanej wysokości. Zatem nie każda osoba, która osiągnie ustawowo określony wiek, może z tej ulgi skorzystać. … więcej o Zasady stosowania ulgi dla seniorów

Warunki zatrudnienia na okres próbny

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 02-05-2024

Gazeta PodatkowaStrony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu okresu próby. Wątpliwości związane z wprowadzeniem takich zapisów były przedmiotem opinii urzędowych. … więcej o Warunki zatrudnienia na okres próbny

Firmowe wydatki na ochronę wzroku

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:18 29-04-2024

Gazeta PodatkowaW codziennym funkcjonowaniu w prawie każdej firmie wykorzystywane są urządzenia wyposażone w monitory ekranowe, czyli komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety. Używane są w wykonywaniu zadań zarówno przez pracowników, jak i samych przedsiębiorców. Wielogodzinna praca przy ich użyciu niewątpliwie ma wpływ na stan wzroku osób z nich korzystających. To z kolei powoduje, że część pracujących na tych urządzeniach korzysta z okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Wydatki związane z ich nabywaniem należy prawidłowo rozliczyć w rachunku podatkowym. … więcej o Firmowe wydatki na ochronę wzroku

Co dalej po odstąpieniu od umowy?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:35 25-04-2024

Gazeta PodatkowaOdstąpienie od umowy to jej jednostronne anulowanie. Odstąpić można przede wszystkim od umowy wzajemnej, w szczególności od umowy sprzedaży, umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane. Odstąpienie z reguły następuje w razie kwalifikowanego, nienależytego wykonywania umowy przez drugą stronę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego albo postanowienia umowne. … więcej o Co dalej po odstąpieniu od umowy?

Planowane zmiany w KSeF po konsultacjach

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:34 22-04-2024
Tagi:

Gazeta PodatkowaOd 1 lipca 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie sporządzać faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy VAT czynni, a od 1 stycznia 2025 r. pozostali podatnicy zwolnieni z VAT, mieli mieć obowiązek sporządzania tych faktur. Jednak Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzony od 1 lipca 2024 r. i uruchomiło konsultacje z podatnikami, po których zapowiedziało wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących obowiązkowego KSeF. … więcej o Planowane zmiany w KSeF po konsultacjach

VAT od zakupu artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:28 18-04-2024

Gazeta PodatkowaCzęstą praktyką podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami VAT jest kupowanie różnego rodzaju artykułów spożywczych i udostępnianie ich m.in. pracownikom. Wątpliwości podatników budzi m.in. możliwość odliczenia VAT od takich zakupów. … więcej o VAT od zakupu artykułów spożywczych dla pracowników i kontrahentów