Gazeta PodatkowaWiele spraw podatkowych można załatwić przez internet: złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, przekazać zawiadomienie ZAW-NR, przesłać dane w formie JPK. Wystarczy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jeżeli osobista wizyta w urzędzie skarbowym jest niezbędna, rezerwacji terminu można dokonać on-line.

Usługi on-line

Sytuacja epidemiczna w kraju zwiększyła aktywność osób i firm w internecie – także w zakresie załatwiania spraw podatkowych. Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest jedynym sposobem weryfikacji tożsamości podatnika. W wielu przypadkach wystarczy profil zaufany.

Katalog spraw podatkowych, które można załatwić on-line, jest szeroki. Podatnicy (płatnicy) przesyłają przez internet przede wszystkim rozliczenia podatkowe (deklaracje, zeznania, informacje). Można to zrobić, wypełniając odpowiedni interaktywny druk zamieszczony na Portalu Podatkowym, korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop udostępnionej na Portalu Podatkowym (przeznaczonej dla osób fizycznych do sporządzania rozliczeń uwierzytelnianych danymi autoryzującymi) lub używając programu komercyjnego przystosowanego do przesyłania dokumentów do systemu e-Deklaracje. Wysyłka jest możliwa również za pośrednictwem Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Pozwala ona przekazać w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. formularzy PIT-11, PIT-8C lub PIT-R w formie dokumentu zbiorczego PIT-11Z, PIT-8CZ lub PIT-RZ.

Pisma do organu podatkowego można przesyłać na jego elektroniczną skrzynkę podawczą przez ePUAP. W ten sposób można złożyć m.in. odwołanie od niekorzystnej decyzji, ponaglenie, „czynny żal”, pełnomocnictwo UPL-1, wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) czy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych (ORD-IN). Niektóre wnioski, np. o rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowych czy o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, można złożyć on-line za pośrednictwem platformy Biznes.gov.pl.

Elektroniczna komunikacja z administracją skarbową odbywa się także za pomocą indywidualnego konta na Portalu Podatkowym. Jest ono niezbędne do złożenia pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych (PPO-1) oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu (OPO-1). Poza tym za pośrednictwem konta można składać zgłoszenia aktualizacyjne ZAP-3, NIP-2, NIP-7 i NIP-8 czy uzyskać dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Doręczanie pism

Podatnicy przez internet nie tylko składają pisma, ale także odbierają urzędową korespondencję.

Organy podatkowe doręczają pisma przez elektroniczną skrzynkę podawczą adresata (wykorzystuje się do tego platformę ePUAP) lub Portal Podatkowy. Znaczenie Portalu Podatkowego jest jednak ograniczone. Na założone na nim konto mogą być doręczane pisma naczelników urzędów skarbowych w sprawach dotyczących tylko wybranych podatków: zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Podatnik otrzymuje pisma w formie elektronicznej, jeżeli spełni jeden z warunków wskazanych w art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej. Pierwsza opcja to złożenie pisma przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub Portal Podatkowy, druga – wystąpienie o przekazywanie pism przez internet z jednoczesnym wskazaniem adresu elektronicznego, a trzecia – wyrażenie zgody na stosowanie takiej formy doręczenia i podanie organowi podatkowemu adresu elektronicznego. Organ podatkowy może w tych wymienionych przypadkach odstąpić od przesłania pisma w formie elektronicznej tylko w razie wystąpienia problemów technicznych, np. awarii ePUAP. W każdej chwili podatnikowi wolno zrezygnować z odbierania dokumentów przez internet.

Rezerwacja wizyty

Podatnik, który mimo obecnej sytuacji epidemicznej musi osobiście załatwić sprawę w urzędzie skarbowym, może umówić termin wizyty przez internet.

Rezerwacji należy dokonać, korzystając z aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej wizyta.podatki.gov.pl lub www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/, a także na stronie każdego urzędu skarbowego i izby administracji skarbowej. Umówienie wizyty polega na prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia. Należy wybrać województwo, wskazać właściwy urząd skarbowy, sprecyzować rodzaj sprawy wymagającej załatwienia i wybrać dogodny dla siebie termin wizyty (dzień i godzinę). Dostępne godziny wizyt oznaczone są kolorem zielonym lub żółtym. Następnie trzeba podać dane osoby, która przyjdzie do urzędu skarbowego, tj. jej imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, numer telefonu kontaktowego. Opcjonalnie można wpisać adres e-mail. Rezerwację należy zatwierdzić (po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu) za pomocą przycisku „Umów wizytę”.

Urzędnik obsługuje na umówionej wizycie tylko osobę podaną w zgłoszeniu lub jej pełnomocnika. Do działania w określonej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego wystarczy pełnomocnictwo szczególne (PPS-1). Na umówioną wizytę należy przybyć punktualnie. Trzeba mieć ze sobą dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. Rozpoczęcie spotkania jest możliwe po wyjściu wcześniej umówionego klienta. Z zarezerwowanej wizyty można zrezygnować, dzwoniąc na numer wskazany na stronie internetowej urzędu skarbowego. Nie wolno zamieniać terminów spotkania z inną osobą lub podmiotem ani odstępować swojego terminu innej osobie lub podmiotowi. W czasie jednej wizyty można załatwić tylko sprawę, której dotyczyło zgłoszenie.

Rezerwacji spotkania można dokonać nie tylko on-line, ale także telefonicznie – dzwoniąc na numer podany na stronie internetowej urzędu skarbowego lub osobiście – podczas wizyty w punkcie umawiania wizyt.

Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany uzyskuje się bezpłatnie. Trzeba mieć jednak nadany numer PESEL.

Jest kilka sposobów na uzyskanie profilu zaufanego. Wniosek można złożyć przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie udać się osobiście do dowolnego punktu potwierdzającego w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Wizyta w punkcie potwierdzającym musi nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia przesłania wniosku. Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Funkcję punktu potwierdzającego pełnią urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, oddziały ZUS czy NFZ (pełna lista punktów dostępna jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList). Profil zaufany można również założyć on-line za pomocą: internetowego konta bankowego (w wybranych bankach), e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Istnieje również możliwość uzyskania tymczasowego profilu zaufanego. Różni się on od standardowego okresem ważności. Jest ważny 3 miesiące, a standardowy – 3 lata. Aby uzyskać tymczasowy profil zaufany, należy złożyć wniosek przez internet (na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany/), a następnie odbyć wideorozmowę z urzędnikiem. W jej trakcie trzeba okazać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport (paszportu może użyć tylko osoba, która ma lub miała polski dowód osobisty).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 2020-12-10

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.Zasilki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>