Gazeta PodatkowaWykonywanie pracy związane jest niekiedy z przejazdami służbowymi po terenie objętym zakresem stałego miejsca pracy pracownika. Takie lokalne przejazdy służbowe mogą być odbywane pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy. Pracownik otrzymuje wówczas zwrot kosztów wspomnianych przejazdów ustalony na określonych zasadach. … więcej o Rozliczanie lokalnych przejazdów w celach służbowych