Gazeta PodatkowaPodatnicy, którzy w 2021 r. osiągnęli przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w „zwykłych” urzędach skarbowych, przechodzą z początkiem 2023 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Mają oni obowiązek złożyć zawiadomienie o zmianie. Termin upływa 17 października 2022 r. … więcej o Duzi podatnicy muszą poinformować o zmianie urzędu skarbowego