Gazeta PodatkowaSystem e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewoźnicy muszą dokonać rejestracji w nowym systemie, bowiem viaTOLL zostanie wygaszony z końcem września 2021 r.

e-TOLL

Od czerwca br. na odcinku dróg płatnych uruchomiony został nowy system poboru opłat e-TOLL. System e-TOLL po pełnym uruchomieniu będzie obowiązkowy dla użytkowników pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkowników autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych.

Sposoby rejestracji

W systemie e-ToLL można zarejestrować się na 3 sposoby. Rejestracja jest możliwa:

 • on-line poprzez stronę internetową www.etoll.gov.pl,
 • w stacjonarnej sieci Miejsc Obsługi Klienta,
 • za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych.

Rejestracja on-line

Obecnie najprostszą i najszybszą metodą rejestracji jest zgłoszenie on-line. W tym celu konieczne jest posiadanie:

 • profilu zaufanego,
 • w przypadku firm – dokumentu potwierdzającego upoważnienie do jej reprezentowania przez osobę rejestrującą,
 • dokumentu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu potwierdzającego klasę emisji spalin (jeżeli nie jest zawarta w dowodzie rejestracyjnym).

Kategorię pojazdu można określić na podstawie:

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • karty pojazdu,
 • wyciągu ze świadectwa homologacji.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnego dokumentu, na podstawie którego w jednoznaczny sposób można określić kategorię pojazdu, pojazd zostanie zarejestrowany z najwyższą kategorią pojazdu, czyli od 12 ton. Co ważne, stawka opłaty elektronicznej za przejazd będzie zależna od dopuszczalnej masy pojazdu (dmc) lub łącznej dmc zespołu pojazdów oraz klasy emisji spalin. Jeśli chodzi o kwestię emisji spalin, to wymagane dane można uzyskać z:

 • certyfikatu EURO,
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • karty pojazdu,
 • wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu,
 • odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • dokumentu wystawionego przez producenta pojazdu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,
 • zaświadczenia o zgodności CE,
 • kopii wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu).

Wymagane zabezpieczenie

Analogicznie jak w przypadku dotychczasowego systemu viaTOLL przewoźnik będzie miał możliwość wyboru sposobu dokonywania płatności: w trybie przedpłaty bądź w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.

Zarejestrowany uczestnik systemu e-TOLL uiszczający opłatę elektroniczną posiadający zestaw kont rozliczeniowych w trybie z odroczoną płatnością będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia, bowiem wraz z wygaśnięciem systemu viaTOLL przestaną obowiązywać dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione do umów zawartych w trybie z odroczoną płatnością. Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z trzech dopuszczalnych form:

 • pieniężnej,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie,
 • poręczenia podmiotu trzeciego.

Minimalną kwotę zabezpieczania wyliczyć należy wg wzoru:

Z = S × R × 1,3

gdzie:

Z minimalna kwota zabezpieczenia na dany pojazd,
S przewidywana liczba kilometrów wykonywanych na drogach krajowych lub ich odcinkach, na których pobiera się opłatę elektroniczną w ciągu 45 dni,
R stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu.

Jak można przeczytać w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie systemu www.etoll.gov.pl: „Kwota gwarancji powinna być ustalona na podstawie liczby pojazdów zarejestrowanych lub prognozowanych rejestracji dla Konta Rozliczeniowego wchodzącego w skład Zestawu Kont Rozliczeniowych oraz prognozowanego korzystania z sieci dróg płatnych przez pojazdy. Musi pokrywać maksymalne użytkowanie sieci dróg płatnych przez 1,5 miesiąca (miesięczna nota obciążeniowa plus 14-dniowy termin płatności). W przypadku przypisania do Konta Rozliczeniowego dodatkowych pojazdów, użytkownik zobowiązany jest do zwiększenia kwoty gwarancji wedle potrzeby. Podstawowa zasada zakłada, że bez względu na liczbę pojazdów zarejestrowanych na Koncie Rozliczeniowym, całkowita kwota opłat za przejazdy musi być pokryta gwarantowaną kwotą”.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej ważne będzie bezterminowo. Natomiast gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa oraz poręczenie powinny być wystawione na okres nie krótszy niż 1 rok.

Operator nowego systemu udostępnił na swojej stronie narzędzie w postaci kalkulatora zabezpieczeń, za pomocą którego można wyliczyć kwotę niezbędnego zabezpieczenia.

Pojazdy, dla których system e-TOLL będzie obowiązkowy

» Pojazdy o dmc > 3,5 t oraz < 12 t:

samochód osobowy z przyczepą o łącznej dmc pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 t,
mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 z przyczepą o łącznej dmc pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 t,
ciągnik siodłowy z naczepą o dmc powyżej 3,5 t,
ciągnik siodłowy bez naczepy o dmc powyżej 3,5 t,
samochód dostawczy powyżej 3,5 t.

» Pojazdy o dmc ≥ 12 t:

samochód ciężarowy o dmc co najmniej 12 t,
samochód ciężarowy o dmc co najmniej 12 t z przyczepą z dyszlem,
ciągnik siodłowy z naczepą o dmc powyżej 12 t.

» Autobusy:

autokar/autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) niezależnie od dmc,
autokar/autobus z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą) z przyczepą niezależnie od ich dmc.

 

Określenie klasy emisji spalin w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na podstawie roku produkcji (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, jak i za granicą)
Pojazdy osobowe, ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Autobusy, ciągniki samochodowe, samochody ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
Pojazd z przyczepą
przekracza 3,5 t
Pojazd bez przyczepy
przekracza 3,5 t
Rok produkcji Klasa emisji spalin Rok produkcji Klasa emisji spalin
do 1999 EURO 0 do 1999 EURO 0
2000-2004 EURO 3 2000-2004 EURO 3
2005-2009 EURO 4 2005-2007 EURO 4
od 2010 EURO 5 od 2008 EURO 5

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 2021-06-24

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>