www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. Z tych praw i obowiązków wynika – pod określonymi warunkami – możliwość wprowadzenia zakładowego monitoringu, w ramach którego mogą być wykorzystywane dane biometryczne pracownika. … więcej o Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy