Gazeta PodatkowaDo terminowego wywiązywania się z obowiązku opłacania do ZUS składek ubezpieczeniowych dyscyplinują płatnika m.in. odsetki za zwłokę. Ich wyliczenia musi dokonać samodzielnie. W niektórych sytuacjach może je naliczyć według ulgowej stawki. Ma to miejsce wtedy, gdy wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach. … więcej o Kiedy można zapłacić do ZUS niższe odsetki za zwłokę?