www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wypłata wynagrodzenia stanowi więc jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikający zarówno z przepisów ustawowych, jak i zapisów umownych. Przy realizacji tego obowiązku pracodawca musi przestrzegać określonych przez prawo terminów wypłaty. … więcej o Zasady prawidłowej wypłaty pracowniczych wynagrodzeń